Vad är DNA?


Människans genetiska kod består av en mycket stor molekyl som kallas DNA, deoxiribonukleinsyra (eng. Deoxyribo Nucleic Acid), som ser ut som en vriden stege eller spiral. Om vi tänker oss att vi klyver stegen mitt itu, får vi två halvor som kallas strängar. Strängarna är sammansatta av miljontals enheter som kallas nukleotider, och varje nukleotid består av en sockergrupp, en fosfatgrupp och en s.k. kvävebas. Det finns fyra olika baser som kallas adenin, cytosin, guanin och tymin och förkortas A, C, G och T. Dessa fyra bokstäver utgör vårt genetiska alfabet, och det är ordningsföljden hos de miljontals baserna som utgör vår genetiska kod, eller vår genuppsättning. En enstaka gen innehåller från 100 upp till en miljon av dessa fyra bokstäver, och totalt finns det över tre miljarder nukleotider i människans genuppsättning (som även kallas vårt genom (med betoning på andra stavelsen)). Antalet bokstäver och i vilken ordning de fyra olika bokstäverna är kombinerade i olika arter avgör om organismen blir en hund, en bananfluga, en apa eller en människa. Här avgörs alltså vilka egenskaper som gör att du blir du!