ATT SAMARBETA MED GENETIC CODE

De genetiska faktorerna är mycket viktiga för patienternas/kundernas prognos. Vår framtidsvision är att varje patients/kunds behandling skräddarsys efter hans eller hennes unika arvmassa. Om vi i tidigt skedde kan upptäcka variationsformer av en eller flera gener som ger förhöjd risk för vissa kroniska sjukdomar kan vi bidra till viktig förändring. Vi kan hjälpa var och en att göra livsstilsförändringar som påverkar olika riskfaktorer och motverkar ohälsa och sjukdom. Vi vill hjälpa människor att ta steget mot ett friskare liv och det vill vi göra tillsammans med er, våra kollegor inom det medicinska området. Vi är övertygade om att genetiken i framtiden kommer att utgöra en bärande platform för medicinska genombrott och behandlingsmål, tidiga åtgärder och preventiv vård.

Vårt samarbete – vägen till personlig hälsa

Våra gentester i Inherent Health™-portföljen erbjuder kunderna ett komplett utbud av prisvärda, lättanvända och meningsfulla tester inom vikthantering, hjärthälsa, benhälsa och näringsbehov.

Testerna leder till ett individanpassat program och personlig vägledning för dem som vill få insikt om specifika livsstilsförändringar som kan vara lämpliga baserat på just deras genuppsättning. Detta individanpassade program kommer att bidra till en avsevärd förbättring av hälsan, och minska – kanske till och med förhindra – en del av de kroniska sjukdomar som vi förknippar med åldrande.

 Testerna är mycket lättanvända och håller samma höga säkerhet som inom vården. Provet består av ett cellprov från kindens insida som man kan ta snabbt och enkelt i hemmet. Därefter skickar kunden provet till oss i det medföljande kuvertet. Resultaten skickas elektroniskt till er och ni kontaktar därefter kunderna personligen eller via e-post för att tillsammans gå igenom resultatet.

Även om våra tjänster ger individanpassade resultat, är de anpassade efter kundens genotyp och inte efter sjukhistoria i släkten, livsmiljö eller annan relevant medicinsk information. Därför har vi ingen möjlighet att bedöma hälsan hos våra kunder, ge medicinsk rådgivning, diagnostik eller behandling. Resultaten av gentesterna kommer att registreras och skickas till dig, och våra kunder kommer att uppmanas att konsultera dig.

Genom att studera gentestresultaten tillsammans med hereditet, livsstil och andra riskfaktorer kan du få en fullständig bild av risken för den enskilda personen. Denna information hjälper dig att rekommendera en mer anpassad screening baserad på enskilda benägenheter för vissa sjukdomar, att fastställa vilka analyser som bör användas och när proven behöver upprepas.

 Vi tror att vi genom att tillhandahålla personlig genetisk information kan inspirera våra kunder att ta mer ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Åtminstone hoppas vi att våra produkter och tjänster kan stimulera till samtal och aktivt samarbete mellan läkare, patienter och forskare vad gäller gener och deras betydelse för människors hälsa.
I detta syfte ser vi gärna att du kontaktar oss med dina tankar och förslag om genetikens betydelse inom din egen specialitet.

INTRESSEANMÄLAN - BLI SAMARBETSPARTNER