Att samarbeta med Genetic Code


De genetiska faktorerna är mycket viktiga för patienternas prognos. Vår framtidsvision är att varje patients behandling skräddarsys efter hans eller hennes unika arvmassa. Om vi i tidigt skedde kan upptäcka variationsformer av en eller flera gener som ger förhöjd risk för vissa kroniska sjukdomar kan vi bidra till viktig förändring. Vi kan hjälpa var och en att göra livsstilsförändringar som påverkar olika riskfaktorer och motverkar ohälsa och sjukdom. Vi vill hjälpa människor att ta steget mot ett friskare liv och det vill vi göra tillsammans med er, våra kollegor inom det medicinska området. Vi är övertygade om att genetiken i framtiden kommer att utgöra en bärande platform för medicinska genombrott och behandlingsmål, tidiga åtgärder och preventiv vård

Intresseanmälan

E-post*

Förnamn

Efternamn

Telefon

Företag

Kommentarer