Avdragsgill friskvård, godkänd av Skatteverket


Genetic Code in Sweden AB erbjuder ett avdragsgillt, individuellt friskvårdskoncept till företag och organisationer i syfte att minska antalet sjukskrivningsdagar.

Sverige betalar mellan 16 och 20 miljarder kronor per år för ohälsa och en större del av dessa kostnader kommer från sjukskrivningarna på företagen. Övervikt, stillasittande och dålig kost leder till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, ångest, depression, förslitningsskador och sömnproblem. Det ökar ännu mera riskerna för sjukskrivningar inom dessa områden.

En fysisk aktivitet på 30 minuter om dagen är rekommendationen för god hälsa.

Enligt en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (FHI 2010) uppfylls rekommendationen endast av 65 % av kvinnorna, och 66 % av männen. Detta innebär att en tredjedel av den svenska befolkningen inte kommer upp i den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet per dag. Dessutom visar rapporten även att 14 % av befolkningen (13 % kvinnor och 15 % män) vilket motsvarar 980 360 personer i åldern 16-84 år, har en stillasittande fritid. De flesta känner till grunderna för att leva ett hälsosamt liv, men behöver hjälp med att genomföra förändringarna i livsstilen.

Genetic Code in Sweden AB erbjuder ett avdragsgillt friskvårdskoncept till företag och organisationer i form av ett individanpassat program. Programmet erbjuds var och en av de anställda och ges utifrån deras egen specifika genuppsättning, som baseras på ett DNA-test. Kunskaperna om de genetiska variationerna ligger sedan till grund för det program av motion och kostsammansättning som föreslås. Kost och motion anpassas till varje enskild individ och motiverar individen att ändra sina levnadsvanor och själv ta en aktiv roll i sitt eget välbefinnande.

Skatteverket har beviljat programmet som avdragsgillt då det syftar till att förebygga ohälsa och sjukdom på arbetsplatsen. Den anställde ska på sikt förändra sina levnadsvanor. Att erbjuda friskvård i form av vikthantering till sina anställda leder till att personalen kan göra ett bättre jobb och till en markant minskning av sjukfrånvaro på företaget.