INTEGRITETSPOLICY

Uppdaterad: Januari 2015

Inledning
Vi ber dig att läsa igenom denna integritetspolicy noggrant innan du använder webbplatsen. Vi vill att du ska känna till hur Genetic Code in Sweden AB samlar in information om dig online, hur vi skyddar den samt hur vi behandlar personligt identifierbar information som du lämnar till oss när du skapar ett användarkonto och beställer tjänster på vår hemsida. Om du har kommentarer, förslag, frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, ber vi dig kontakta oss på info@geneticcode.se.

Vad omfattar policyn


Denna policy täcker vår behandling av personuppgifter som vi får från dig när du registrerar dig som ny kund och när du köper tjänster som kan erbjudas till försäljning på vår hemsida. I personligt identifierbar information ingår också information som härrör från de tester som vi utför åt dig. Vi ser personlig information som information som någon kan använda för att identifiera eller kontakta dig personligen, såsom kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress), födelsedatum och kön. Information som vi använder internt för att identifiera dig som kund i vårt system, såsom ditt användarnamn eller lösenord, betraktas inte som personligt identifierbar information.

Vad denna integritetspolicy inte täcker


Denna policy täcker inte sekretessavtal för tredje part som vi inte äger eller kontrollerar, som exempelvis våra partner och annonsörer. Vi har ingen kontroll över, går inte igenom och kan inte ansvara för dessa webbplatser eller deras innehåll. All användning av sådana länkar sker på användarens eget ansvar så därför uppmanar vi dig att se över deras policies innan du lämnar någon personlig information till dem.

Information som vi samlar in


Obligatoriska registreringsuppgifter. När du registrerar dig som kund samlar vi in följande information från dig: fullständigt namn, adress, personnummer, e-postadress (används som användarnamn) samt lösenord som du själv väljer.

Obligatorisk information när du beställer tjänster/produkter. När du beställer tjänster/produkter på vår hemsida, samlar vi in ditt fullständiga namn, din fakturerings- och/eller leveransadress, telefonnummer och nummer, utgångsdatum och säkerhetskod för ditt kontokort.

E-postinformation. Om du väljer att kommunicera med oss ​​via
e-post, sparar vi innehållet i dina e-postmeddelanden tillsammans med din e-postadress och våra svar. Vi tillhandahåller samma skydd för denna elektroniska kommunikation som vi använder för information som vi får via post och telefon. Den kommer att förbli skyddad och inte överföras till några utomstående tjänster eller företag, med undantag för vad som krävs för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt.

Tillgång till din personliga information. Generellt sett gör vi det enkelt för dig att se de personuppgifter som vi har samlat in från dig i din kundprofil, där du kan lägga till, redigera eller ta bort uppgifter.

Information som vi inte samlar in


Vi samlar inte in personlig information från ungdomar under 18 år för Inherent Health®-testerna utan medgivande från den minderårigas målsman. Du bör vara medveten om att just dessa tester inte är avsedda eller utformade för att erbjudas till ungdomar under 18 år och att vi inte avsiktligt samlar in personlig information om personer som är under 18 år. Om du tycker att vi har samlat in personlig information om någon som är yngre än 18 år ber vi dig kontakta oss på info@geneticcode.se.

Hur personlig information används, kontrolleras och säkerställs
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER. Du är själv ansvarig för att korrekta uppgifter lämnas. Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
Behandla och leverera din order, inklusive att skicka e-post som bekräftar din orderstatus och leverans.
Generera och skicka begärt testresultat.
Kommunicera med dig och för att via e-post, post eller på annat sätt skicka information till dig om våra produkter, nya tjänster och specialerbjudanden från oss eller våra samarbetspartner som vi tror kan vara av värde för dig.
Ge information om viktiga förändringar på vår webbplats.
Som kund kommer du att ges möjlighet åtminstone en gång årligen att meddela oss om du inte vill få erbjudanden i fortsättningen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att ingå i personregistret eller begära att uppgifterna raderas genom att kontakta oss.

HANTERING AV INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN COOKIES


Vi använder den information som vi samlar in från cookies för följande ändamål:
För att analysera trender för och statistik om användningen av vår hemsida.
För att utforma vår webbplats så användarvänligt som möjligt så att ditt besök på den blir en positiv upplevelse.
För att hjälpa oss att förbättra vår webbplats, våra produkter och tjänster och ge bättre service till våra befintliga och potentiella kunder.

KONTROLL AV DINA PERSONUPPGIFTER


Efter ditt godkännande registreras dessa uppgifter i ett personregister. Genetic Code Sweden AB ansvarar för personregistret enligt personuppgiftslagens föreskrifter och allmänna råd. Uppgifterna i personregistret är behörighetsskyddade och behandlas med sekretess. Behörig personal har även tystnadsplikt och ingen obehörig har tillgång till registret. Den personliga information som du lämnar till oss kommer inte att spridas utanför Genetic Code Sweden AB och dess kontrollerade dotterbolag och filialer utan din tillåtelse.

SÄKERHET OCH INTEGRITET


I Sverige regleras DNA-testning och hantering av testresultat av personuppgiftslagen (1998:204) som reglerar hur uppgifter får lagras och vilka uppgifter som får sparas, samt av lagen (2006:351) om genetisk integritet, som begränsar andras tillgång till dina testresultat (såsom arbetsgivare och försäkringsbolag). Genetic Code Sweden AB värnar om din säkerhet och personliga integritet och följer dessa lagar – som en extra åtgärd har vi anmält vår verksamhet till Datainspektionen och Socialstyrelsen.

För att förhindra obehörig åtkomst till personlig information tillämpar vi i praktiken ett antal rutiner som anges nedan:
Användarnas åtkomst skyddas med personligt tilldelade användarnamn och lösenord.
Varje order tilldelas en unik, anonym streckkod/nyckelkod som följer den genom hela processen för att man ska kunna spåra den genetiska informationen. Nyckelkoden har ingen koppling till namn eller personuppgifter.
Personuppgifterna och provresultatet sparas i separata databaser och dina personuppgifter förblir anonyma för laboratoriepersonalen.
Denna webbplats är krypterad för att skydda personligt identifierbar information. Alla transaktionsdata och all personligt identifierbar information krypteras med hjälp av branschstandarden Secure Socket Layer (SSL), när konsumenten skickar konfidentiell personlig information och kontokortsuppgifter till oss från vår webbplats. Informationen överförs i kodad form och avkodas när den når vår webbplats.
Vårt nätverk skyddas av serverns brandväggar. Dessutom använder webbplatsen en brandvägg för att skydda information mot obehörig åtkomst, visning, ändring och/eller radering.

Arkivet innehåller personligt identifierbar information och är säkert lagrat på databasservern som skyddas av brandväggen.

Anställdas och tredjepartkonsulters tillgång till personlig information är begränsad till det som krävs för tillhandahållande av tjänster och de kan endast få tillgång till denna information med hjälp av ett lösenord.

Alla anställda och tredjepartkonsulter med åtkomst till personlig information är var och en ansvariga för sin hantering av den personliga informationen. Dessa personer måste underteckna ett sekretessavtal innan de får tillgång till dina testresultat.

Observera att e-postkorrespondens som du skickar till oss eventuellt inte är säker. Vi råder dig därför att kontrollera säkerhetsåtgärderna innan du skickar information och att inte skicka konfidentiell information som personnummer och kontonummer till oss i ett oskyddat e-postmeddelande.

Analysresultat

Ditt DNA-prov kommer endast att testas för att ta fram den information som du har beställt. Resultaten kommer att tillhandahållas elektroniskt via en säker och skyddad webbplats. Ingen utanför vår verksamhet kommer att få tillgång till resultaten såvida inte detta begärs skriftligen. Detta inkluderar anhöriga. För att ytterligare skydda din integritet kommer vi att förstöra provet inom tio dagar efter analys.

Kontoavslutning


Om en kund bestämmer sig för att avsluta sitt konto hos Genetic Code Sweden AB raderar vi kundens användarkonto samt alla inloggningsuppgifter och all personligt identifierbar information från våra system.

Meddelande till besökare utanför Sverige


Du bör vara medveten om att Sverige och andra länder inte har harmoniserat sina regelverk. Eftersom Genetic Code Sweden AB och dess servrar ligger i Sverige, har vi skrivit vår sekretesspolicy för att uppfylla Sveriges regelverk. Genom att registrera dig som kund samtycker du uttryckligen till överföring till och från Sverige och användning av dina personuppgifter på det sätt som behövs för att tillhandahålla de tjänster som du beställer. Du accepterar också den nivå av integritetsskydd som anges i denna sekretesspolicy.

För våra kunder utanför Sverige


Tjänstens pris inkluderar alla fraktkostnader inom Sverige. Du kan komma att behöva betala en administrativ avgift eller ett högre porto för att få din testsats, komma åt eller kopiera dina uppgifter, men vi kommer att informera dig om de förväntade kostnaderna och be dig att bekräfta din beställning innan vi behandlar den. Om du tror att personlig information om dig som vi har samlat in är ofullständig eller felaktig, kommer vi att korrigera informationen efter det att vi kontrollerat felaktigheten och identiteten på den person som begär ändringen. Om du önskar ytterligare information, vill få tillgång till, korrigera eller få oss att kontrollera någon del av din personliga information, ber vi dig att kontakta oss via e-post eller genom ett brev till: Genetic Code in Sweden AB, Box 144, SE-57322 Tranås, Sweden.

Statens lagar skyddar dig


En del människor oroar sig och tror att om de har fått reda på genetisk information om sig själva måste de även vidarebefordra denna information till försäkringsbolag eller arbetsgivare. Sverige införde den 1 juli 2006 en ny lag, kallad Lag (2006:351) om genetisk integritet, som skyddar den enskilda människans integritet mot orättvis behandling från arbetsgivare och försäkringsbolag baserad på genetisk information. Du kan ha ytterligare skydd enligt dessa lagar, beroende på var du befinner dig.

Kommunikation


Vi kommer att kontakta kunderna via den kommunikationsmetod som de själva väljer. Uppgifterna kommer inte att rapporteras till någon annan person, om inte kunden skriftligen ber oss att göra detta.

Länkade webbplatser


Denna webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser som drivs av andra organisationer. Vi är inte ansvariga för deras integritetsskydd, och vi rekommenderar våra kunder att läsa integritetspolicyn på varje webbplats som samlar in personligt identifierbar information. Vi kommer inte att lämna ut våra kunders personuppgifter till dessa organisationer.

Ändringar av denna sekretesspolicy


Denna sekretesspolicy genomgår regelbunden översyn, och eventuella ändringar publiceras på webbplatsen. Om vi ​​gör några väsentliga förändringar i vårt sätt att använda eller förmedla dina personuppgifter kommer vi att meddela dig på den e-postadress som anges i din kundprofil. Om du har några invändningar mot sådana ändringar, kan du begära att vi raderar ditt kundkonto.