Ansvarsfriskrivning


Även om våra tjänster, inklusive all information om genetiska fynd och sannolikheter, baseras på vetenskaplig forskning, kan de inte åberopas av dig eller någon annan person för att diagnostisera, behandla eller förebygga sjukdom eller sjukdomstillstånd. Dessa tester mäter den relativa risken relaterad till de testade genetiska markörerna; den är anpassad efter din genotyp och inte efter din och din släkts sjukhistoria, ditt allmänna tillstånd eller eventuella symptom som du märker av. Resultaten från våra tester visar på en sannolikhet, ungefär på samma sätt som din LDL- kolesterolnivå påverkar din sannolikhet för att få en hjärtattack, men vi kan inte på ett definitivt sätt avgöra om du kommer att drabbas av sjukdom.

Informationen på webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte, som en hälsorelaterad information och för utbildningsändamål, och all användning av den sker under användarens eget ansvar. Genetic Code in Sweden AB avsäger sig allt ansvar för förlust, direkt eller indirekt skada, kostnad och/eller juridiskt ansvar som kan uppkomma i samband med användning eller tolkning av webbplatsen.

Genetic Code in Sweden AB åtar sig inte att förmedla medicinska eller liknande professionella tjänster eller råd via hemsidan, och denna information är inte avsedd att ersätta de råd som ges av din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Du kan inte använda informationen på webbplatsen som någon garanti för någon strategi, för att diagnostisera eller behandla en åkomma eller sjukdom, eller ta något läkemedel.