SPETSFORSKNING FÖR DIG

Genetiska tester och DNA är inte längre bara till för specialister. Nu kan alla använda sig av forskningens framsteg. Genom att lära känna din DNA-profil och de förutsättningar du ärvt kan du ta en aktiv roll i din hälsa och påverka framtida riskfaktorer. Våra unika tester är färdplanen till ett hälsosammare liv utifrån just din genetiska kod.

DNA TESTER

Våra hälsoinriktade DNA-tester är en bra start på ett bättre liv. Förutom mer kunskap om dina gener får du den hälsovägledning som passar just dig.

Läs mer

KOSTTILLSKOTT      

NYHET! Genetiskt anpassade kosttillskott som bygger på resultat från flera kliniska studier och vetenskaplig dokumentation. 

Läs mer                          

FRÅGA DOKTORN

Bertil Dahlgren, känd som Helhetsdoktorn, är leg läkare och svarar på medicinska frågor och funderingar om hälsa, sjukdomar och egenvård.

Läs mer

LIVSSTILSCOACHER

Nå enklare ditt mål med våra coacher. De finns på flera anlägg-ningar runt om i Sverige och har specialistkompetens inom många livsstilsrelaterade områden.

Läs mer

REFERENSER

Våra kunders ord är betydligt intressantare än våra egna, och för att du ska få ta del av våra kunders berättelser har vi samlat några referenser.

Läs mer

VIKTHANTERING.SE

Är medlemssida för de som tagit DNA-testet för Vikthantering. Du får en individanpassad kost- och motionsprogram som matchar dina testresultat.

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR

Vi håller seminarier/föreläsningar om hälsofrämjande och sjukdoms-förebyggande DNA-tester. Gå på ett öppet seminarie eller beställ ett till ditt företag/din organisation.

Läs mer

NYHETER

Vikthanteringstestet har beviljats som avdragsgill friskvård för företag av Skatteverket, eftersom det har som syfte att förebygga ohälsa och motverka sjukdom.

Läs mer